Cleaning Schedule: 2x a week

Monday, July 7, 2008

2X A WEEK

Bedrooms and Bathrooms

  1. Mag-palit ng mga punda at bedsheet.
  2. Punasan ang mga salamin sa banyo.
  3. Linisin ang banyo gamit ang all-purpose cleaner.
  4. Mag-mop ng sahig gamit ang Lysol.
  5. Linisin ang mga ibabaw pati na ang bintana.

*Dog 1* at *Dog 2*

  1. Paliguan at suklayan ang mga aso.

0 comments:

 
ss_blog_claim=67018f3de1a8852768510c0d42841a05 ss_blog_claim=67018f3de1a8852768510c0d42841a05