Cleaning Schedule: Weekly

Monday, July 7, 2008

WEEKLY

Kitchen/Dining Area

  1. Punasan ang mga ibabaw: lababo, kitchen counter, stove, range hood, pinto ng mga cabinet, pinto at ibabaw ng refrigerator, tv at iba pang mga gamit sa kusina.
  2. Linisin ang loob ng microwave oven.
  3. Itapon ang mga pagkain na expired o bulok na.
  4. Linisin ang laman ng mga cabinet.
  5. Hugasan ang mga basurahan.

Living Room, Balcony and Hallway

  1. Linisin ang mga maduming parte ng dingding at bukasan ng ilaw.
Laundry Area/Area
  1. Labhan ang mga basahan.

0 comments:

 
ss_blog_claim=67018f3de1a8852768510c0d42841a05 ss_blog_claim=67018f3de1a8852768510c0d42841a05